Sådan sikrer du, at dine personfølsomme oplysninger er godt beskyttet på nettet

Mange informationer aner du ofte ikke findes på nettet, eller hvordan de i det hele taget er havnet der. Så hvordan sikrer du, at dine personfølsomme oplysninger på nettet er godt beskyttet?

Et indblik i Persondataloven, skal nok hjælpe dig godt på vej.

Persondataloven

Al elektronisk behandling af personoplysninger er som hovedregel dækket af Persondataloven. Den omhandler hvordan og hvornår oplysningerne må behandles og er derfor en god beskyttelse.

Ordet behandling omfatter alle måder at håndtere oplysninger om personer på. Det dækker altså både over opbevaring, brug, registrering, indsamling, videregivelse og så videre.

Der stilles også krav om, at registrerede personer har ret til indsigt i oplysninger om sig selv.

Oplysninger om personer er omfattet af Persondataloven, hvis personen kan identificeres direkte eller indirekte. Loven gælder altså både, hvis det er helt tydeligt, hvilken person der er tale om, eller hvis identificeringen af personen sker gennem koder, numre eller lignende – også hvis det blot er computereksperter, der har mulighed for at identificere personen.

Oplysningerne er altså blot undtaget fra loven, hvis anonymiseringen er så grundig, at personen på ingen måde kan genkendes. Dette glæder også for billeder samt overvågningskameraer.

Tre forskellige kategorier

Persondataloven deler oplysninger i tre forskellige kategorier:

    1. Følsomme oplysninger
    2. Oplysninger om andre ret private forhold
    3. Almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Ved følsomme persondata er et samtykke nødvendigt. Her er det ikke tilstrækkeligt med et indirekte eller stiltiende samtykke.

Følsomme oplysninger er eksempelvis oplysninger om en persons helbred, straffeattest, seksuelle forhold eller religiøse overbevisning. Håndtering af ikke-følsomme oplysninger kræver ikke et udtrykkeligt samtykke.

Ikke-følsomme oplysninger er eksempelvis oplysninger om en persons løn, sygedage, adresse samt fødselsdato.

Den registrerede har en række rettigheder. Personen har blandt andet ret til at blive informeret om, at der indsamles oplysninger om pågældende, samt hvilke oplysninger der er tale om.

Ønskes flere oplysninger om Persondataloven, kan du læse mere hos datatilsynet her.

Beskyttelse af dine oplysninger på computeren

For at sikre dine personfølsomme oplysninger er det væsentligt at have en optimal beskyttelse af din computer.

Det sikres ved hjælp af et effektivt sikkerhedsprogram, som forhindrer virus, hackere og lignende i at få adgang.

Det er dog ikke altid lige let at vælge det helt rigtige sikkerhedsprogram, da nogle programmer blot er fremstillet for at lokke dig i en fælde.

Ved installation af disse kan der tilføres virus til din computer, eller programmet kan være ude af stand til at holde dine oplysninger tilstrækkeligt sikret.

Hvis du derimod ønsker et effektivt sikkerhedsprogram, som bidrager til at beskytte din computer, bør du se mere her hos AVG Antivirus.

På denne hjemmeside finder du nemlig forskellige antivirusprogrammer, der holder dine oplysninger beskyttede og din computer hurtig.

You may also like...